Detail veřejné zakázky - D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, kácení mimolesní zeleně - výkon funkce technického dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP

Informace

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, kácení mimolesní zeleně - výkon funkce technického dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci, č.p.546, Praha, PSČ 14000
Praha
Hlavní město Praha
65993390
7.8.2017
zakázka byla zadána
P17V00126803
zakázka malého rozsahu