Detail veřejné zakázky - Stavba č. 42805 Kolektor Žižkov II; Zhotovení studie proveditelnosti

Informace

Stavba č. 42805 Kolektor Žižkov II; Zhotovení studie proveditelnosti
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí, č.p.2, Praha, PSČ 11000
Praha
Hlavní město Praha
64581
7.8.2017
zakázka byla zadána
P17V00126847
zakázka malého rozsahu

Dokumenty k zakázce