Detail veřejné zakázky - Stavba č 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově, etapa 0008 kompenzační opatření - Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja

Informace

Stavba č 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově, etapa 0008 kompenzační opatření - Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí, č.p.2, Praha, PSČ 11000
Praha
Hlavní město Praha
64581
7.8.2017
zakázka byla zadána
P17V00126837
zakázka malého rozsahu

Dokumenty k zakázce