Detail veřejné zakázky - Stavba č 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově, etapa 0008 kompenzační opatření - Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja

Informace

Stavba č 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově, etapa 0008 kompenzační opatření - Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí, č.p.2, Praha, PSČ 11000
Praha
Hlavní město Praha
64581
7.8.2017
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
P17V00126837
zakázka malého rozsahu

Dokumenty k zakázce