Detail veřejné zakázky - Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh; Technický dozor investora

Informace

Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh; Technický dozor investora
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí, č.p.2, Praha, PSČ 11000
Praha
Hlavní město Praha
64581
4.12.2019
zakázka byla zadána
P19V00166888
zakázka malého rozsahu

Dokumenty k zakázce