Detail veřejné zakázky - Dodávka aplikačního software dispečinku pro zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zajištění služeb servisní podpory

Informace

Dodávka aplikačního software dispečinku pro zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zajištění služeb servisní podpory
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
Rytířská, č.p.406, Praha, PSČ 11000
Praha
Hlavní město Praha
60437359
16.12.2019
zakázka byla zadána
P19V00000029
otevřené řízení

Dokumenty k zakázce

Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 29.04.2020 17:34:22
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 29.04.2020 13:33:07
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 29.04.2020 13:32:44
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 29.04.2020 13:32:26
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 29.04.2020 13:32:01
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 29.04.2020 13:26:52
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 16.12.2019 15:34:11
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 16.12.2019 15:34:11
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 16.12.2019 15:34:11
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 16.12.2019 15:34:11
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 16.12.2019 15:34:11
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 16.12.2019 15:34:11
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 16.12.2019 15:34:11