Detail veřejné zakázky - stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 Podhoří, realizace stavebních prací

Informace

stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 Podhoří, realizace stavebních prací
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí, č.p.2, Praha, PSČ 11000
Praha
Hlavní město Praha
64581
20.2.2020
zakázka neukončena
P20V00170224
zjednodušené podlimitní řízení