Detail veřejné zakázky - Stavba č. 43915 VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu; Administrátor na zhotovitele

Informace

Stavba č. 43915 VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu; Administrátor na zhotovitele
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí, č.p.2, Praha, PSČ 11000
Praha
Hlavní město Praha
64581
29.7.2020
zakázka byla zadána
P20V00178727
zakázka malého rozsahu

Dokumenty k zakázce