Detail veřejné zakázky - Člun Gaston, PL32110864, oprava plavidla

Informace

Člun Gaston, PL32110864, oprava plavidla
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého, č.p.951, Hradec Králové, PSČ 50003
Hradec Králové
Královéhradecký
70890005
11.9.2020
zakázka byla zadána
P20V00000997
zakázka malého rozsahu