Detail veřejné zakázky - Labe, zdrž Lysá, LB, ř.km 884,90-885,30, údržba doprovodného a břehového porostu

Informace

Labe, zdrž Lysá, LB, ř.km 884,90-885,30, údržba doprovodného a břehového porostu
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého, č.p.951, Hradec Králové, PSČ 50003
Hradec Králové
Královéhradecký
70890005
16.9.2020
zakázka byla zadána
P20V00001015
zakázka malého rozsahu