Detail veřejné zakázky - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany

Informace

STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká, č.p.129, Praha, PSČ 16500
Praha
Hlavní město Praha
60460709
31.3.2021
zakázka neukončena
P21V00000047
zakázka malého rozsahu