Detail veřejné zakázky - Stavba č. 44811 Aglomerační okruh Pacov; Dokumentace EIA, dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Informace

Stavba č. 44811 Aglomerační okruh Pacov; Dokumentace EIA, dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí, č.p.2, Praha, PSČ 11000
Praha
Hlavní město Praha
64581
27.7.2021
zakázka neukončena
P21V00199056
zakázka malého rozsahu

Dokumenty k zakázce