Detail veřejné zakázky - Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene

Informace

Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská, č.p.932, Brno, PSČ 60200
Brno-město
Jihomoravský
70890013
4.5.2017
zakázka byla zrušena
P17V00000588
otevřené řízení