Detail veřejné zakázky - Nebovidský potok, ř.km 0.0 – 5.5, vymezení záplavového území - zaměření

Informace

Nebovidský potok, ř.km 0.0 – 5.5, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého, č.p.951, Hradec Králové, PSČ 50003
Hradec Králové
Královéhradecký
70890005
5.5.2017
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
P17V00000611
zakázka malého rozsahu